Publiek vastgoed

Elke publieke partij in Nederland kent zijn eigen maatschappelijke vastgoedopgave. Of het nu gaat om het verduurzamen van vastgoedportefeuilles, versnelling van de woningbouwopgave, ambtelijke huisvesting of de realisatie van een publiek gebouw; het is altijd gericht op de behoeften en waarden van de samenleving en moet bijdragen aan een inclusieve en leefbare omgeving. Het voorzieningenniveau in Nederland staat al enige tijd onder druk terwijl de relevantie in de huidige samenleving nog nooit zo groot is geweest. Met steeds minder middelen moeten hogere ambities worden vervuld ten aanzien van duurzaamheid en toegankelijkheid.

De woningbouwopgave kent weer een geheel andere dynamiek. De opgave voor de komende jaren is fors en versnelling is noodzakelijk! Maar ook hier stapelen de eisen en wensen zich op bij een terugtrekkende markt. Met de komst van de Omgevingswet is het goed organiseren van participatie en inspraak een must. Dit alles vraagt om ondernemerschap en creativiteit om marktkansen en samenwerkingsmogelijkheden te vertalen naar gedragen plannen met maatschappelijke meerwaarde.

Passie en toewijding

Wij zijn uw partner met bewezen trackrecord in de markt. De opgedane ervaring met bovenstaande uitdagingen, aangevuld met onze passie en toewijding, helpt ons uw beleidsmatige en politieke ambities te vertalen naar concrete en haalbare oplossingen. Wij onderbouwen deze oplossingen met onze actuele kennis ten aanzien van financiële know how, circulair bouwen, samenwerkingsvormen, gebieds- en projectontwikkeling. Wij weten wat nodig is voor het managen van maatschappelijk en politiek draagvlak. Wij zorgen ervoor dat plannen van de grond komen en werkelijkheid worden.

Onze sectoren:

  • Cultuur vastgoed                                                       

  • Politiebureaus en brandweerkazernes                  

  • Sportfaciliteiten                                                       

  • Gemeentelijk vastgoed                                           

  • Provinciehuizen                                                         

  • Woningbouw(versnelling)

  • Transformatieopgaven

  • Energietransitie & Mobiliteit

  • Participatie en Omgevingswet

  • Rijksvastgoed / Defensie


Voor onze dienstverlening in publiek vastgoed en de wijze waarop wij dit doen, verwijzen wij graag naar Strategie & Advies, Ontwikkeling & Voorbereiding en Realisatie & Beheersing.

242
Publieke projecten
14785188
m2