Zorgvastgoed

De Nederlandse gezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de nationale economie en het bevorderen van een gezonde samenleving. Het zorgvastgoed dat hiervoor nodig is omvat alle gebouwen en faciliteiten die gebruikt worden voor het bieden van hoogwaardige zorg. Of het nu gaat om ziekenhuizen, klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, woningen voor mensen met een beperking of medische praktijken: het juiste zorgvastgoed ondersteunt het primaire proces voor het leveren van de allerbeste zorg.

 

Veranderingen in het zorglandschap hebben invloed op de vraag naar zorgvastgoed. De nadruk komt steeds meer te liggen op preventie, zelfdiagnostiek, ambulante zorg en zorg thuis. Ook de snelle ontwikkelingen in de medisch-technologische sector spelen hier een rol in. Deze veranderingen dwingen onze opdrachtgevers om scherpe keuzes te maken op het gebied van zorgverlening, huisvesting en vastgoed. In dit nieuwe tijdperk zijn nieuwe benaderingen nodig om succes te behalen. Een nauwe samenwerking tussen zorgverlening en de functionaliteit van het vastgoed is hierbij essentieel. Zowel op korte als op lange termijn.

In ons team van specialisten staat vernieuwing daarom centraal. Wij zoeken naar kansen voor waardecreatie gedurende de gehele levenscyclus van uw projecten. Wij analyseren en adviseren op basis van data en maken gebruik van de nieuwste tools en technologieën. We integreren digitale oplossingen en geavanceerde analyses in al onze activiteiten. Daarnaast leggen we in onze adviezen en projecten de focus op duurzame operationele efficiëntie.

Meer dan een partnerschap

Onze stijl van samenwerken is meer dan een partnerschap; we zijn duidelijk over wat wel en wat niet kan. We hebben diepgaande kennis van wetgeving, financiering, bekostiging en de bredere markt van zorgvastgoed. Bovendien beschikken we over de benodigde executiekracht om deze kennis om te zetten in concrete projecten en resultaten. Of het nu gaat om het realiseren van nieuwbouwprojecten of herontwikkeling van bestaand zorgvastgoed. Wij staan klaar om uw plannen waar te maken en succesvol uit te voeren vanaf het eerste idee tot en met realisatie.

Wij werken dagelijks aan het opstellen van strategische vastgoedplannen, het doorrekenen van financiële businesscases, het doen van haalbaarheidsstudies en het volledige project- en bouwmanagement. Wij helpen u graag om het zorgvastgoed te laten verrijzen dat aansluit bij dit nieuwe tijdperk voor de zorgsector.

Onze sectoren:

  • Eerstelijnszorg, zoals huisartsenpraktijken en tandartspraktijken

  • Ziekenhuizen en laboratoria

  • Geestelijke gezondheidszorg

  • Ouderenzorg

  • Gehandicaptenzorg

  • Jeugdzorg


Voor onze dienstverlening en de wijze waarop wij dit doen, verwijzen wij graag naar Strategie & Advies, Ontwikkeling & Voorbereiding en Realisatie & Beheersing.

194
Zorg projecten
233818
m2