NOODOPVANG VLUCHTELINGEN GEMEENTE RHEDEN

Veel gemeenten staan op dit moment voor de grote uitdaging om noodopvang voor vluchtelingen te realiseren. En dat zal met de nieuwe asielwet, die eerder deze maand steun kreeg van de VVD-fractie, alleen maar gaan toenemen. De wet moet namelijk gaan regelen dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Maar waar begin je als gemeente? Hoe zorg je snel voor veel ruimte terwijl je met een capaciteitsprobleem kampt? En hoe zorg je dat je inwoners het plan supporten?

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor een enorme toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. De combinatie van deze crisis met het capaciteitsprobleem waar veel gemeenten mee worstelen maken het lastig voor gemeenten om hier snel en efficiënt op te reageren. Daarnaast gebeurt het ook dat door snel handelen inwoners van een gemeente zich gepasseerd en zelfs bedreigd voelen. We kennen allemaal de situatie in Tubbergen, waarbij bewoners flink protesteerden over de gang van zaken bij de verkoop van een hotel waar vervolgens meer dan 300 vluchtelingen gehuisvest moesten worden.

Hoe kun je het als gemeente dan wel goed doen? Snel, met lage capaciteit en tevreden inwoners? Een mooi voorbeeld is hoe de gemeente Rheden dit heeft opgepakt. Bedrijven, organisaties en andere mensen zijn sneller bereid te helpen als het om vluchtelingen gaat. Hier heeft de gemeente dankbaar gebruik van gemaakt. Hierdoor konden dingen als het sluiten van huurovereenkomsten en de inrichting van de woningen snel worden gerealiseerd.

De gemeente besefte ook dat dit als spoedklus moest worden aangepakt. De combinatie van een spoedklus en lage capaciteit gaat, zoals je je wellicht kan voorstellen, niet goed samen. De gemeente Rheden heeft daarom RYSE, waarmee ze ook samenwerken bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis, gevraagd mensen in te zetten voor deze klus. De taken konden zo goed verdeeld worden onder hen en medewerkers van de gemeente. Het belang om vluchtelingen zo snel mogelijk aan een onderkomen te helpen stond voorop. De gemeente heeft hierin niet getwijfeld en direct extra handen ingeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat inwoners tevreden bleven, heeft de gemeente onder andere geïnvesteerd in goede communicatie. Zo is er bijvoorbeeld een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is voor vragen en eventuele overlast te melden.

Onze rol behelst alles wat met het vastgoed te maken heeft vanaf het moment dat de (concept) huurovereenkomst er ligt. Wij kijken mee in de voorwaarden voor de huurovereenkomst, verzorgen de oplevering van de panden en in samenwerking met gemeente Rheden kijken we welke aanpassingen aan het gebouw gedaan moeten worden om deze geschikt te maken voor vluchtelingen. Denk bij dit laatste aan een likje verf op de muren, maar ook een aannemer regelen voor het plaatsen van scheidingswanden in sanitaire ruimtes om privacy te creëren. Het kan ook nodig zijn om zelfs te kijken of een (kleine) verbouwing nodig is. Voorafgaande daaraan moeten nog noodzakelijke keuringen uitgevoerd worden om de veiligheid te waarborgen. Verder zijn we nog deels betrokken bij de vergunningen. Het zoeken naar partijen die met spoed werkzaamheden konden verrichten was een tijdrovende uitdaging. Door het inschakelen van extra handen door de gemeente en door naast lokale partijen ook daar buiten te hebben gezocht, zijn er snel beschikbare partijen gevonden.

Naast opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Rheden hebben we eerder dit jaar ook in zeer korte tijd geholpen met het realiseren van crisisnoodopvang voor vluchtelingen voor een periode van 2 weken. Dit was in de periode dat Ter Apel overstroomde en hier tijdelijk een oplossing voor nodig was. We hebben toen ook meer facilitaire taken verricht en dingen als bedden, beddengoed, matrassen en mobiel sanitair geregeld.

Heeft u als gemeente hulp nodig bij het realiseren van noodopvang voor vluchtelingen? Neem dan vrijblijvend contact op met Machteld Sanders of Meike van der Weide.