Ontwikkeling De Nederlandsche Bank Amsterdam

Na de revitalisatie zijn de ICT-afdeling, het bezoekerscentrum en de Arbodienst in het pand gehuisvest.

Locatie

Amsterdam

Fotografie: Jan de Vries

In 1982 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) het pand aan de Sarphatistraat 1 in Amsterdam aangekocht van de toenmalige Westland Utrecht Hypotheekbank. Het pand moest het nieuwe automatiseringscentrum (ACS) van DNB worden. Daartoe is het pand toentertijd grondig verbouwd. Ten tijde van dit project waren inrichting en installaties verouderd en was het pand toe aan een revitalisatie. Na de revitalisatie zijn de ICT-afdeling, het bezoekerscentrum en de Arbodienst in het pand gehuisvest. De beveiligingscomponent met de schillenmethodiek was een belangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp, net als het beoogde werkconcept en duurzaamheidambitie. Met betrekking tot de schillenmethodiek is in het ACS-gebouw nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen 2 zones: het publieksdeel en het kantoordeel. Het werkconcept houdt in dat in de kantooromgeving medewerkers flexibel qua tijd en locatie kunnen werken.

Organiseren en beheersen van totale renovatieproces
RYSE was vanaf start Definitief Ontwerp betrokken als projectmanager. Naast het organiseren en beheersen van het gehele renovatieproces, op basis van Prince 2, is RYSE betrokken geweest bij de Europese aanbesteding van de uitvoerende partij op basis van Engineering & Construct. Daarnaast is een tweede uitvoerende partij voor de expositiebouw op basis van Design & Build gecontracteerd. Tijdens de realisatiefase heeft RYSE zorg gedragen voor het contractmanagement en de kwaliteitsbewaking. In samenwerking met IGG zijn wij verantwoordelijk geweest voor de integrale kostenbewaking.

Energielabel A
In nauw overleg met de gemeente, omgeving en de aannemer is er tevens een logistiek plan uitgewerkt om zoveel als mogelijk just-in-time te bouwen, rekening houdend met de duurzaamheidseis van destijds (energielabel A). Het gebouw voldoet nu aan het energielabel A (EPA), daarnaast is in het gebouwontwerp gestreefd naar CO2-neutraliteit voor het energieaandeel en een GPR ambitie van gemiddeld 7,6. Hiertoe wordt onder andere inpassing van een WKO-installatie voorzien. Het pand is een schakel in een bebouwd blok waarin zowel woningen als bedrijven zijn gehuisvest. Het project kenmerkt zich door een beperkte bouwplaats, beperkingen t.a.v. bouwlogistiek strenge veiligheidseisen, een hoge duurzaamheidsambitie en het integraal doorvoeren van het Nieuwe werken.