Ontwikkeling It Swettehûs

Werkvelden

Publiek vastgoed

Locatie

Leeuwarden

Diensten

Realisatie & beheersing Contractmanagement Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Risicomanagement en planning

Team

In Leeuwarden is een centraal provinciaal brugbedieningscentrum en een nieuw steunpunt voor Provinciale Waterstaat gerealiseerd: it Swettehûs. Het gebouw is volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair. Dit past bij de ambities van provincie Fryslân, onze opdrachtgever, om een zo circulair mogelijk gebouw te realiseren. Dat betekent onder andere dat 44,6 procent uit hergebruikt materiaal bestaat en 11,4 procent van de materialen biobased is. Hiermee is it Swettehûs één van de meest circulaire gebouwen van Friesland en kunnen we het met trots een circulair icoon noemen.

 

Vanuit it Swettehûs worden nu niet alleen 40 bruggen door 20 burgwachters bediend, maar het gebouw en omliggende terrein kennen ook andere gebruikers. It Swettehûs is namelijk ook de uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen. Het markante gebouw geeft daarnaast een impuls aan het industrieterrein, wat in lijn verder is ontwikkeld.

Aquathermie

Ook is er naast het gebouw een haven met los- en aanlegkade voor werkschepen aangelegd. De kade is gemaakt van gebruikte damwanden uit het Van Harinxmakanaal. Op de damwanden zijn leidingen geplaatst die thermische energie uit de bodem en het oppervlaktewater halen voor verwarming en koeling van het gebouw. Deze vorm van aquathermie door energiedamwanden is een primeur voor Fryslân.

De rol van RYSE

RYSE was in opdracht van de Provincie Fryslân verantwoordelijk voor de projectbeheersing, het risicomanagement, contractmanagement (UAV-GC) en het technisch management. Voor de uitvoeringsfase waren wij, inclusief het toetsteam, gecontracteerd voor de kwaliteitscontrole.

 

Provincie Fryslân maakte deze mooie animatie van het Swettehûs voorafgaande aan de bouw. Inmiddels is It Swettehûs officieel opgeleverd.