Realisatie woonwijk Boswijk

Onder het motto “Een leven lang op Vlieland” investeert de gemeente in een nieuwe woonwijk op de locatie van het oude verzorgingshuis De Uiterton. Hiermee neemt Vlieland de regie zelf in handen om zowel toekomstbestendige huisvesting voor haar ouderen te realiseren als doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In het gebied zijn 36 levensloopbestendige woningen, een welzijnsvilla en een zorgvilla (als zelfstandig wonen niet meer gaat), ontwikkeld.

Geïntegreerd in duinlandschap

De woningen staan in een duinlandschap en hebben allemaal een entree op maaiveldniveau. De paden in het duinlandschap komen uit op een plein waaraan de zorg- en welzijnsvilla zijn gelegen. Op deze manier hebben de bewoners van de nieuwe Boswijk zowel een zelfstandige woning als een centrale plek voor ontmoeting. KwadrantGroep is verantwoordelijk voor het leveren van de zorg in dit concept.

Vervangende huisvesting en nieuwbouw

Dat gemeente Vlieland zich sterkt maakt voor het behouden van de (oudere)zorg op het eiland is bijzonder. Door de kleine schaal van het project van 7 intramurale wooneenheden, is een intensieve samenwerking tussen de zorgleverancier en de gemeente noodzakelijk. Waar op het vaste land de zorgleverancier de regie heeft over het realiseren van de huisvesting, is hier juist de samenwerking opgezocht die ook is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In de zorgvilla is het leidend principe dat bewoners hier ‘zo gewoon mogelijk’ kunnen wonen.

 

Het project is in twee fases gerealiseerd. In de eerste fase is vervangende huisvesting voor de huidige verpleeghuisbewoners in de Uiterton gerealiseerd. Na het slopen van de oude Uiterton, is gestart met de realisatie van fase 2: de woningen, de welzijnsvilla en het terrein. De woningen worden gebouwd middels een innovatief droogstapel concept waarbij gevels fabrieksmatig worden gerealiseerd. Dit systeem is een belangrijke pijler om in deze tijd een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling voor elkaar te krijgen op het Waddeneiland. 

Hoge duurzaamheidsambities

De realisatie van de woningen sluit daarnaast aan bij de uitgangspunten van de woonvisie van Vlieland om woningen te realiseren voor inwoners met of zonder zorgvraag. Het plan heeft een hoge duurzaamheidsambitie (BENG) waarbij rekening gehouden moet worden met eisen omtrent bouwen in de primaire zeekering.

De rol van RYSE

RYSE verzorgde namens de gemeente Vlieland het proces- en projectmanagement en ook de advisering in de businesscase en concept ontwikkeling voor de vervangende nieuwbouw. Met de diverse adviseurs (TWA, Innax) is onder leiding van RYSE het ontwerp opgesteld en in nauwe samenwerking met de projectleider met het College en de Raad afgestemd. Daarnaast was RYSE verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedure en contractvorming met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Daarnaast is RYSE nauw betrokken geweest bij de tijdelijke huisvesting van de welzijnsfuncties.

Tijdens de engineering en realisatie was RYSE verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht. Boswijk Vlieland is eind april 2022 in gebruik genomen door haar nieuwe bewoners.

Trackrecord

279
Projecten
17033492
m2
52534
Woningen